Thursday, March 19, 2009

Aspek keprihatinan guru dalam P&P

ASPEK KEPRIHATINAN GURU
DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Oleh:
Hj. Rodzli Hashim
Guru Cemerlang Geografi
SMK Dato’ Syed Omar, Lebuhraya Sultanah,05350 Alor Star, Kedah
rodzli_mgc@yahoo.com / hp: 012 475 8442 / rodzligcgeografi.blogspot.com


1.
Pengenalan
1.1
Pelanggan utama guru iaitu pelajar dalam sebuah kelas berasal dari berbagai latar belakang keluarga, masyarakat, emosi, tahap pengetahuan dan persekitaran fizikal tertentu.


1.2
Kepelbagaian latar belakang ini akan mempengaruhi tingkahlaku, pembelajaran, kesediaan belajar dan emosi mereka setiap hari.


1.3
Kegagalan guru mengesan, memahami, membaca dan mentafsir kepelbagaian latar belakang pelajar ini akan memberi impak tertentu terhadap proses P&P guru dan pelajar.


1.4
Oleh itu aspek keprihatinan guru terhadap pelajar semasa P&P amat penting demi memastikan P&P dapat berlangsung dalam suasana harmonis, ceria, difahami, disenangi dan memberi impak mendalam dalam diri pelajar.

2.
Konsep “keprihatinan guru “
2.1
Keprihatinan guru dalam kertas kerja ini bermaksud guru melakukan pengamatan dan pemerhatian sosial, menzahirkan empati dan simpati terhadap kepelbagaian latar belakang pelajar.
2.2
Pengamatan berlaku dalam aspek :a) Sosial – tingkahlaku pelajar, komunikasi inter-personal , bentuk dan cara tulisan


b) Emosi – wajah , air muka , gerak badan ( bahasa badan ) , hasil kerja


c) Fizikal – pakaian, kekemasan , kebersihan
2.3
Aspek pengamatan di atas menjadi indikator penting kepada guru untuk memahami latar belakang kehidupan dan peribadi pelajar untuk melangsungkan kesan pengajaran .
2.4
Kegagalan mempraktikan keprihatinan ini mungkin menjadikan :a) Pelajar tertentu tercicir dari memahami pengajaran guru
b) Pelajar dinafikan haknya untuk memberi penjelasan situasi
c) Hukuman guru bertukar menjadi “deraan” fizikal dan emosi
d) Pelajar mengalami “defisit “ motivasi
e) Kelas tidak ceria, penuh ketakutan dan tidak menyeronokkan

3.
Impak keprihatinan terhadap P&P guru
3.1
Berdasarkan pemerhatian guru terhadap kumpulan pelajar dalam kelasnya, maka guru hendaklah :a) Membuat persediaan pengajaran yang baik
b) Menggunakan pendekatan dan kaedah P&P yang berkesan
c) Mengaplikasi kreativiti dan inovasi dalam P&P
d) Menyediakan bahan bantu mengajar yang sesuai
e) Menyediakan bahan bantu mengajar yang serasi dengan kaedah P&P dan kesediaan pelajar.
3.2
Guru bolehlah mengamalkan :

a) P&P mesra pelajar – mengambil kira aspek emosi, hubungan mesra dan “rasa” bertanggungjawab yang tinggi untuk memahamkan pelajar.
b) P&P realistik – pengajaran yang menampilkan contoh sebenar yang wujud di sekeliling kehidupan pelajar – pengajaran kontekstual, konstruktif
c) P&P berbantukan ICT – penerokaan terus, akses kendiri , alat penyediaan bahan pengajaran atau medium penyampai pengajaran
d) P&P penyertaan pelajar – pelajar melibatkan diri secara aktif semasa proses P&P
e) Mewujudkan “iklim hubungan guru-murid” yang meransang pembinaan konsep kendiri serta minat pembelajaran.4.
Rumusan
4.1
Keberkesanan P&P ditentukan oleh keserasian kaedah pengajaran guru dengan kesediaan murid untuk menerima pengajaran


4.2
Murid perlu bersedia dari segi emosi, psikologi, kognitif dan motivasi sebelum proses pembelajaran berlangsung.


4.3
Keprihatinan guru terhadap aspek latar belakang diri pelajar menjadi indikator penting untuk memastikan adakah P&P guru berkesan.Rujukan:
1.
Zuraidah Abdul Rahman ( 2006), Fasilitator Kelompok Kecil, IBS Buku, Petaling Jaya

2.
Dr Rohizani Yaakob, et.all ( 2003), Pedagogi, Strategi dan teknik mengajar dengan berkesan, PTS Publication, Pahang

3.
Koleksi Kajian Kes Pengurusan Pendidikan Jilid 4,(2004), IAB Genting Highlands

4.
Mohd Salleh Lebar ( 1998), Sosiologi Sekolah Dan Pendidikan, Thinkers Library,Selangor.

5.
Prosiding Persidangan Kebangsaan Guru Cemerlang 2008, Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti, Putrajaya.

Thursday, February 5, 2009

MEMPERKASA P&P

MEMPERKASA P&P

PENGURUSAN BILIK DARJAH MASA KINI

KERTAS KERJA:

IDEA PENGURUSAN BILIK DARJAH – ke arah P&P yang efektif dan menjimatkan
Oleh:
Hj.Rodzli Hashim
Guru Cemerlang Geografi
SMK Dato’ Syed Omar

1.Pengenalan:

1.1 Keadaan bilik darjah untuk P&P masa kini :

a) Saiz antara 20-25 kaki x 24-30 kaki
b) Jumlah kerusi/meja ditempatkan : 35 – 45 buah
c) 1 meja guru
d) 1 “plug power” terletak di tiang tepi tengah bilik – menyukarkan guru untuk memasang komputer/laptop – guru perlu membawa “ex-plug”.
e) Beberapa kelas dipasang sistem audio (speaker box )untuk penggunaan komputer – tetapi tidak menyeluruh.Pemasangan melalui tender pusat . Ada yang tidak berfungsi.
f) Beberapa kelas dipasang sistem LCD dan skrin secara tender pusat. Namun ada yang tidak berfungsi kerana kerosakan teknikal, masalah keselamatan dan cara pemasangan yang menyebabkan mudah dirosakkan oleh pelajar.
g) Beberapa kelas dipasang skrin untuk tayangan LCD secara tender pusat .Tetapi skrin tersebut dipasang menutup papan hitam. Sepatutnya dipasang di sudut depan kelas selaras dengan saranan teknik pemasangan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan.
h) Kebanyakan kelas berkeadaan cerah kerana tiada tirai penggelap untuk membolehkan tayangan LCD di skrin lebih jelas.
i) Sebahagian besar bilik darjah di sekolah hanya mempunyai meja,kerusi,meja guru, papan hitam dan papan kenyataan.

1.2 Masalah yang timbul akibat situasi bilik darjah masa kini :

a) Guru sukar untuk menggunakan alatan teknologi ( ICT / audio-video ) untuk memastikan P&P berkesan kerana faktor-faktor para 1.1 di atas.
b) Kedudukan “plug power” menyukarkan guru untuk menggunakan alatan audio atau laptop dan LCD.
c) Pengurusan sekolah sering meminta guru melakukan P&P yang terbaik, menggunakan alat bantu yang sesuai, memanfaatkan ICT yang disediakan oleh kerajaan. Namun keadaan-keadaan di atas menjadi penghalang. Sedangkan kerajaan telah membelanjakan wang yang banyak untuk ICT di bilik darjah.
d) Pemasangan LCD dan skrin untuk semua bilik darjah melibatkan kos yang sangat tinggi.
2. Cadangan
2.1 Ke arah mengurangkan kos atau penjimatan dan keberkesanan pengajaran :

a) Gantikan tender pemasangan skrin dan sistem LCD dengan sistem TV LCD atau TV Plasma kerana kaedah ini lebih murah dan efektif.
b) Perbandingan kos :

Sistem LCD dan ICT
Alatan Anggaran RM
1 unit LCD EPSON RM 4 000.00 – 6 000.00 *
1 unit skrin RM 250.00 – RM 300.00
Set “connecting system” dan “ kotak gantung LCD” RM 2 000.00
Tirai menggelapkan bilik ( 1 buah bilik ) RM 1 000.00 – 1 5000.00
Sistem speaker / auido RM 1 000.00
JUMLAH KOS RM 8 250.00 – 10 800.00
• Harga pasaran semasa

Kelemahan lain penggunaan LCD :

• Guru hanya boleh guna laptop dan LCD sahaja untuk P&P
• Tanpa tirai, bilik menjadi cerah dan LCD kurang jelas
• Proses pemasangan alatan oleh guru lebih rumit dan memakan masa. “Setting” LCD ke laptop kadangkala menimbulkan masalah “keserasian” LCD-jenis laptop.
• LCD mempunyai jangkahayat “bulb” dan kos menggantinya sangat tinggi ( anggaran RM 1000.00 – 1 500.00 satu )


Sistem TV LCD atau TV Plasma
Alatan Anggaran RM
1 unit TV LCD / Plasma 42 inci RM 3 000.00 – 5 000.00 *
1 unit skrin Tak perlu
Tirai menggelapkan bilik ( 1 buah bilik ) Tak perlu
Sistem speaker / auido Tak perlu
JUMLAH KOS RM 3 000.00 – 5 000.00
• Harga pasaran semasa bergantung kepada saiz tv
• TV LCD lebih jelas dan terkini berbanding tv plasma

Kelebihan penggunaan tv LCD / Plasma:
• Guru boleh guna laptop melalui “tv out put” ke skrin tv
• Saiz tv 36 – 42 inci boleh meliputi pandangan sebuah kelas
• Tak perlu tirai penggelap bilik kerana skrin tv boleh dilihat dengan jelas walaupun dalam keadaan bilik terbuka.
• Guru boleh menggunakan siaran tv semasa mengajar.
• Skrin tayangan tidak perlu lagi – menjimatkan kos dan penyelenggaraan.
• Tv lebih murah kos penyelenggaraan kerana tiada jangkahayat .
• TV LCD / Plasma masa kini boleh dipasang secara gantung di hadapan kelas – lebih selamat dan sukar untuk dicuri.
• Proses pemasangan alatan sebelum mengajar lebih ringkas dan cepat : “On Tv” , “On laptop” dan tekan butang “tv out put “. Penggunaan ICT boleh terus dilaksanakan.
• Pada masa terluang atau masa guru ganti – pelajar boleh ditayangkan dengan siaran TV pendidikan yang kini menjadi isu kurang digunakan oleh guru. Selama ini, jika guru ingin menggunakan TV Pendidikan, ia perlu membawa pelajar ke Pusat Sumber atau bilik yang ada TV serta perlu sesuaikan masa kelas dengan masa tv pendidikan.
• Dalam jangka panjang, sekolah boleh mewujudkan sistem sambungan tv kelas dengan berpusat di pejabat sekolah – memudahkan sebaran maklumat dan siaran semasa.

Contoh tv LCD / Tv Plasma

Penggunaan tv plasma dalam P&P di negara maju2.2 Cadangan plan bilik darjah moden / kondusif kepada inovasi P&P :

almari Papan putih

pintu

K

O
R Meja murid
I
D
O
R


pintu

Papan kenyataan dan rak buku / alatan

3. Rasional

3.1 Idea ini datangnya dari guru yang setiap hari keluar masuk dalam bilik darjah. Guru ini terpaksa memikirkan berbagai cara untuk menghasilkan P&P yang terbaik, tidak membosankan dan berkesan .

3.2 Seringkali dalam mesyuarat guru, guru-guru diminta menghasilkan pengajaran yang baik, bekesan, tidak menjemukan. Namun, apa yang ada dalam bilik darjah kebanyakannya ialah meja dan kerusi, tingkap cermin yang kadangkala sempurna, warna kelas yang luntur, papan hitam malahan ada di setengah sekolah pintu kelas pun tak ada. Jadi, bagaimanakah P&P akan cemerlang ?

3.3 Perbelanjaan sekolah / kementerian banyak dihabiskan untuk keceriaan fizikal di luar sekolah dengan pelbagai jenis tugu, pondok rehat, lantai berjubin atau taman-taman serta air terjun yang indah. Seelokknya, mulai tahun 2009, kementerian patut fokus kepada bilik darjah yang ceria, kondusif dan lengkap dengan prasarana untuk memudahkan guru berinovasi dalam P&P.

3.4 Rata-rata keadaan kelas di sekolah-sekolah luar bandar dan pedalaman lebih “daif” . Kementerian patut membuat kajian dan tinjauan bagi mendapatkan data serta maklumat sebenar. Keadaan ini melebarkan lagi jurang pendidikan bandar dan luar bandar yang ingin diatasi dalam PIPP.

3.5 Walaupun keadaan kelas boleh dipertanggungjawabkan kepada Pengetua atau Guru Besar untuk memastikan keceriaannya, namun, fokus bilik darjah bukanlah keutamaan untuk dihabiskan kos yang tinggi.

3.6 Selari dengan peredaran zaman, tahap pengetahuan pelajar yang semakin meluas melalui langit tanpa sempadan, sudah sampai masanya kita memberikan perhatian kepada pengwujudan bilik darjah yang moden dan selesa.


Disediakan oleh:

Hj.Rodzli Hashim
Guru Cemerlang Geografi (Gred Khas C )
SMK Dato’ Syed Omar, Alor Star

peta

kartun

ESEI KALAU TAK DIPECAHKAN RUYUNG

KALAU TAK DIPECAHKAN RUYONG

PERANCANGAN PENGURUSAN MATA PELAJARAN

KEBERKESANAN P&P :
KALAU TAK DIPECAHKAN RUYUNG !

Oleh: Hj.Rodzli Hashim
Guru Cemerlang Geografi
SMK Dato’ Syed Omar,Alor Star , Kedah
Hp: 012 475 8442 / rodzli_mgc@yahoo.com